Poza Articol 1

Expertiza tehnica “simplificata” pentru “modificari interiore”

In vara anului 2017 a intrat in vigoare fost publicat Indrumatorul privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate. Indrumatorul  C254 – 2017 a fost elaborat de catre Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri, de catre un grup de lucru de experti, membri ai asociatiei, fiind promovat la rang de reglementare tehnica.

In cadrul acestui indrumator se gasesc urmatoarele cazuri particulare:

 • Expertiza tehnica pentru realizarea de cladiri noi in zona adiacenta cladirilor existente
 • Expertiza tehnica pentru verificarea capacitatii unui element structural
 • Expertiza tehnica pentru reconfigurarea peretilor nestructurali in cladirile existente
 • Expertiza tehnica pentru reabilitarea termica a cladirilor
 • Expertiza tehnica pentru evaluarea cladirilor supuse unor riscuri majore, altele decat riscul seismic
 • Expertiza tehnica pentru demolarea cladirilor

In acest articol o sa prezentam elemente cuprinse in indrumatorul mai sus mentionat, in legatura cu Expertiza tehnica pentru reconfigurarea peretilor nestructurali in cladirile existente.

Acest indrumator se poate folosi pentru cladirile care NU necesita evaluare seismica, proiectate dupa:

 • Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agroozotehnice si industriale, indicativ P 100 – 1992, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agroozotehnice si industriale, indicativ P 100-81, avand cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul constructive

 

In cazul Modificarilor Interioare sunt modificati Peretii Nestructurali. Conform Indrumatorului, acestia sunt: “elemente de constructie, cu rol de inchidere si compartimentare, care nu sunt luate in considerare la proiectarea seismica a ansamblului structurii din cauza rezistentei insuficiente sau a modului de legatura cu structura. De regula, peretii nestructurali cu rol de inchidere si compartimentare a spatiilor din cladiri, au continuitate pe verticala acestora si nu au fundatii proprii”.

Expertiza Tehnica pentru Modificari Interioare, conform Indrumatorului C254-2017, are urmatorul continut cadru:

 1. Identificarea cladirii existente (adresa, functiuni, an executie, regim de inaltime, dimensiuni relevante, categoria de importanta, clasa de risc seismic, dupa caz;
 2. Definirea temei si scopul expertizei tehnice;
 3. Identificarea amplasamentului prin precizarea actiunilor relevante privind comportarea cladirii (gravitationale, seismice, climatice, geotehnice, tehnologice, etc.);
 4. Descrierea generala a cladirii pe baza datelor istorice, inspectiei vizuale, analizarii documentatiei tehnice de proiectare si executie, precum si a reglementarilor tehnice aplicabile, cu precizarea cel putin a urmatoarelor aspecte tehnice: tip de fundatie, sistem structural, compartimentari, inchideri, modificari, degradari, interventii, sisteme tehnice/echipamente amplasate la nivelul respectiv al cladirii, etc.
 5. Intocmirea releveului fotografic si descriptiv al starii fizice a nivelului respectiv/ansamblului cladirii, insotit de releveul avariilor/degradarilor, dupa caz;
 6. Identificarea peretilor nestructurali si a gradului de avariere
 7. Identificarea relatiei intre structura si peretii nestructurali, precum si tipul/calitatea legaturilor intre acestia, inclusiv in ceea ce priveste regularitatea acestora pe verticala si pe orizontala cladirii;
 8. Identificarea peretilor nestructurali si stabilirea acelora care urmeaza a face obiectul interventiei din cadrul nivelului/ansamblului cladirii (functiune, pozitie in plan, alcatuire, geometrie, detalii de executie, legaturi/prinderi, caracteristici mecanice, caracteristici ale produselor pentru constructii utilizate, dupa caz, etc.), cu incadrarea acestora in categoriile 1 sau 2;
 9. Descrierea lucrarilor de interventii propuse (desfiintare partiala/totala, modificare, adaugare pentru compartimentare/recompartimentare), cu stabilirea influentei lucrarilor asupra planseelor si precizarea masurilor necesare pentru asigurarea protectiei acestora sau, dupa caz, cu stabilirea masurilor constructive necesare pentru protejarea elementelor structurale adiacente si pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii peretilor asupra carora nu se intervine;
 10. Prezentarea rezultatelor evaluarilor calitative si cantitative, efectuate in scopul fundamentarii concluziilor si recomandarilor propuse, fara afecta/scadea nivelul de rigiditate/rezistenta laterala al structurii (calcule de siguranta si stabilitate structurala a nivelului respectiv/ansamblului cladirii, la starea limita ultima si de serviciu, inclusiv evaluarea influentei interventiilor asupra greutatii totale a cladirii si, implicit, asupra efectului actiunii seismice);
 11. Precizarea de masuri generale si specifice de protectie pe perioada lucrarilor;
 12. Prezentarea de concluzii si recomandari cu privire, in principal, la aspecte precum: rolul peretilor nestructurali in comportarea generala a nivelului/ansamblului cladirii, conditii pentru construirea/modificarea/inlocuirea acestora, limitari impuse de schimbarea configuratiei, masuri si interventii necesare, care ulterior, dupa realizarea lucrarilor, se consemneaza in cartea tehnica a constructiei.

Write a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *